دبیر علمی کنفرانس

  دکتر علی مروی

  مدیر اندیشکده حکمرانی شریف و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

  سوابق تحصیلی:

  • دکتري: اقتصاد دانشگاه باکني ايتاليا، مي 2014.
  • کارشناسي ارشد: مهندسي سيستمهاي اقتصادي-اجتماعي، دانشکده مديريت و اقتصاد، دانشگاه صنعتي شريف، زمستان 86. 
  • کارشناسي: مهندسي مکانيک، دانشکده مکانيک، دانشگاه صنعتي اميرکبير، تابستان 84.​

   

  تجربه‌هاي کاري:

  •   همکاري در تدوين برنامه عملياتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مرکز توسعه و تحول مديريت اداري وزارت بهداشت. زمستان 1386.
  •   همکاري در تدوين ماموريت مطلوب وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، شرکت راهبران مديريت امين، تابستان و پاييز 1387.
  •   همکاري در تهيه نسخه پيش‌نويس طرح "بانکداري جمهوري اسلامي ايران" براي کميسيون اقتصادي مجلس، بهار 1394-بهار 1396.
  •   همکاري در پروژه اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي (مشترک با بانک جهاني  و صندوق بين‌المللي پول)، آذر 1395- شهريور 1397.
  •   مدير تيم کارشناسي بررسي لايحه صندوق مکانيزه فروش، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تير 96- آذر 97.
  •   مدير تيم کارشناسي بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تير 96- آذر 97.
  •   مدير گروه ماليه عمومي، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، تير 96- شهريور 97.
  •   مديريت گروه اقتصاد سياسي انديشکده حکمراني شريف، شهريور 95- شهريور 97.
  •   عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبايي، دي 96- ادامه دارد.
  •   مديريت انديشکده حکمراني شريف، مهر 97- ادامه دارد.
   
  افتخارات:
  •   اخذ پذيرش به همراه بورس تحصيلي 4 ساله از دانشگاههاي Rice آمريکا، U of III Carlos de Madrid اسپانيا و Bocconi ايتاليا در رشته دکتري اقتصاد، سال 2010. 
  •   اخذ دعوتنامه مطالعاتي از دانشگاه SciencesPo پاريس، سال تحصيلي 2012-2013.
  •   اخذ دعوتنامه مطالعاتي از دانشگاه LSE لندن، نيمه دوم سال تحصيلي 2012-2013.
  •   اخذ بورس تحقيقاتي براي دانشجويان سال پنجم دکتري از دانشگاه Aix-Marseille فرانسه، 2013-2014 (اعطايي به 4 نفر از کل دانشجويان دانشگاههاي اروپا). 
  •   اخذ کمک هزينه تحقيقاتي پسادکتري، بنياد ملي نخبگان، مرداد 95- تير 96.
  •   اخذ تقديرنامه حسن همکاري از وزرات رفاه براي پيشبرد پروژه اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي (مشترک با بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول)، شهريور 96.
  •   اخذ تقديرنامه حسن همکاري از کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براي راهبري مطالعات کارشناسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده و قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، بهمن 96.
  •   برنده جايزه دکتر آشتياني، بنياد ملي نخبگان، آبان 97.