رئیس کنفرانس

  دکتر سعید سهراب پور

    سوابق تحصیلی

  •    هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
  •     دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه برکلی کالیفرنیا، امریکا
  •     فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه برکلی کالیفرنیا، امریکا
  •     فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران


   سوابق دانشگاهی

  •    استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، 1350
  •     فرصت مطالعاتی در دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس‌ (UCLA)، 1355- 1356
  •     دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، 1358
  •     دانشیار مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، 1368
  •     فرصت مطالعاتی در دانشگاه نیومکزیکو، 1369- 1370
  •     استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، 1374 تاکنون


  سمت های اجرایی

  •   معاون دانشجویی دانشگاه شیراز، 1357- 1360
  •     معاون عمرانی دانشگاه شیراز، 1360- 1368
  •     قائم‌مقام دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، 1368- 1369
  •     معاون عمرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1370- 1372
  •     معاون عمرانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1372- 1376
  •     سرپرست دانشگاه بین‌المللی امام خمینی  (ره)، 1374- 1376
  •     قائم‌مقام وزیر فرهنگ و آموزش عالی، 1375- 1376
  •     رئیس دانشگاه صنعتی شریف، 1376- 1389
  •     قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، 1389- 1395


  افتخارات

  •     عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران،1370
  •     رئیس شاخه مهندسی مکانیک فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 1376- 1380
  •     چهره ماندگار کشوری، 1384
  •     عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
  •     استاد نمونه کشوری، 1390
  •     رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 1395