محورهای تخصصی

  محورهای پیشنهادی سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با رویکرد «حکمرانی انتقال نسل در حاکمیت» به شرح زیر می باشد:

   

  محورهای کلی همایش :
  • الگوهای حکمرانی و سیاستگذاری
  • جامعه، فرهنگ و سیاستگذاری اجتماعی
  • سیاستهای کلان و نظام تقنین
  • نظام انتخابات و تعامل مردم با حاکمیت
  • تنظیمگری و دولت تنظیمگر
  • ابرچالشهای اقتصاد ایران
  • نظام جامع رفاهی و تامین اجتماعی
  • حکمرانی آب و محیط زیست
  • حکمرانی در عصر دیجیتال
  • حکمرانی نظام حقوقی-قضایی
  • حکمرانی نظام آموزش و پرورش
  • حکمرانی نظام آموزش عالی
  • حکمرانی نظام فنی-حرفه‌ای و مهارت‌افزایی
  • حکمرانی رسانه و ارتباطات
  • سیاست خارجی، روابط بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی
  • حکمرانی ساختارهای بخش انرژی
  • حکمرانی نظام اداری
  • سیاست صنعتی و توسعه پایدار
  • نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان
  • حکمرانی نظام سلامت
  • سیاستگذاری مهاجرت
  • سیاستگذاری ورزش همگانی و ورزش قهرمانی
  • سیاستگذاری شواهدمحور و نقش داده‌ها و اطلاعات در سیاستگذاری