اهداف برگزاری

  •  طرح آخرین دستاوردها و چالش‌های حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور در دو عرصه نظر و عمل
  •  زمینه‌سازی برای استفاده از آخرین یافته‌های علمی و محتوایی جهت حل معضلات و ابرچالش‌های کشور
  •  ایجاد فضای بحث و گفتمان بین‌رشته‌ای برای محققان فعال در حل معضلات دارای اولویت و مسائل عمومی کشور
  •  گسترش ارتباط نهادهای دانشگاهی و پژوهشگران با حاکمیت و نهادهای موثر در سیاست‌سازی، سیاست‌گذاری و اداره کشور
  •  ایجاد بستری برای تعامل ذینفعان مختلف سیاست‌های اصلاحی در بخشهای مختلف
  •  بررسی و نقد سازنده تجارب حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی در ایران