زمان و آدرس محل برگزاری

    زمان برگزاری
    25 و 26 دی 1398 (چهارشنبه پنجشنبه) مصادف با 15 و 16 ژانویه 2020

     

    مکان برگزاری
    تهران، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما