مقالات

  راهنمای نگارش مقالات سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

  نویسندگان محترم توجه داشته باشند روند ارسال مقالات به این صورت خواهد بود که پس از ثبت نام در سایت، نویسنده مسئول باید چکیده توسعه یافته مقاله را طبق توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد، آماده  سازی و در سایت ثبت نماید؛ پس از اعلام نتایج داوری اولیه مقالات که بر اساس چکیده های توسعه یافته انجام خواهد شد، نویسندگانی که مقاله آن ها در این مرحله پذیرفته شده است باید اصل مقاله را طبق دستورالعمل آماده سازی و در نهایت، نویسنده مسئول بایستی مقاله را در سایت کنفرانس بارگزاری نماید.

  مقالات قبل از ورود به فرآیند داوری از نظر ساختار و مطابقت با دستورالعمل نگارش بررسی می گردد و مقالات نامناسب به نویسندگان عودت داده خواهد شد. همچنین نویسندگان می توانند از قالب Word آماده شده برای نگارش مقاله استفاده نمایند.

  نکاتی در مورد چکیده توسعه یافته مقالات:

  چکیده توسعه يافته مقالات فارسی باید بین 400 تا 600 کلمه شامل: بیان موضوع اصلي يا سوال اصلي، شيوه پاسخ دهي به آن سوال، شيوه بررسي آن موضوع، بيان مهمترين نتيجه (دستاورد مقاله) كه متمايز از كارهاي قبلي و كاملا ابداعي و جديد است، تهیّه و ارائه گردد. از ذكر مقدمات و كليات ارائه رابطه، شکل و مرجع در چکیده خودداري شود و مستقيماً به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار، و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود.

  کلمات کليدي: بین 3 تا 6 کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند.

   

  نویسندگان باید مقاله خود را براساس فرمت تعیین شده آماده و همراه با نام نویسندگان ارسال نمایند.

  فایل راهنمای نگارش مقالات

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 فایل راهنمای نگارش مقالات در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی 999.22 کیلوبایت

  قالب Word نگارش مقالات

  # عنوان اندازه فایل دانلود
  1 قالب Word آماده نگارش مقالات 43.08 کیلوبایت